Budowa pól golfowych i stoków narciarskich


Nasza specjalizacja to budowa pól golfowych, budowa stoków narciarskich, rekultywacja i zakładanie terenów zielonych.

 

 

Podstawową działalnością firm powiązanych pod nazwą Golf Construction, jest organizacja budowy lub przebudowy i renowacji pól golfowych. Tworzymy pola w Polsce, na Ukrainie, w Egipcie i Jordanii. Ponadto, doświadczenia na polskim rynku pozwalają zaproponować klientom elastyczny pakiet usług doradczych i projektowych – przystosowany do polskich wymogów formalno-prawnych – wspomagający inwestycję w pola golfowe, od projektu do otwarcia. Wychodząc poza pola golfowe, kompleksowo budujemy stoki narciarskie i wyciągi. Zagospodarowujemy tereny zielone w trudnych, górskich warunkach, rozpoczynając wycinką lasu, a kończąc na gotowych obiektach narciarskich. 

 

W zakresie budowy pola golfowego proponujemy:

 • zaplanowanie i prowadzenie inwestycji,
 • zaprojektowanie i budowę pola golfowego,
 • projekty wykonawcze pola golfowego, projekty infrastruktury towarzyszącej – obiektów inżynieryjnych, kubaturowych, specyfikacje techniczne budowy, 
 • przystosowanie projektu pola golfowego innego architekta do wymagań urzędowych, przygotowanie niezbędnych dokumentów budowy wymaganych przez polskie prawo, sporządzenie wycen, kosztorysów i harmonogramów robót,
 • aprobaty i zaopatrzenie w materiały (zgodnie z specyfikacją USGA),
 • referencyjnych specjalistów do prac konstrukcyjnych w pełnym zakresie,
 • konsultacje agrotechniczne.

Budowa pola golfowego - kształtowanie bunkrów green na polu golfowym, zabezpieczenie przeciw erozji przez darniowanie .

Budowa pola golfowego


Budowa stoków i wyciągów narciarskich w warunkach górskich:

 • kompleksowa budowa stoku narciarskiego, gwarantująca równą powierzchnię i całkowite zadarnienie,
 • projekty wyciągów i stoków narciarskich, 
 • projekty infrastruktury technicznej stoku narciarskiego: drenaż, kanalizację opadową, instalacje wodne do naśnieżania,
 • wycinka lasów: wycinka ze zrywką drzew; karczowanie drzew i krzewów, karpowanie (usunięcie korzeni po wycince),
 • rekultywacja karczowanych terenów pod zagospodarowanie obiektem narciarskim, zabezpieczenie przed erozją budowanych stoków, hydrosiew,
 • konsultacje agrotechniczne w zakresie nawierzchni zielonych w górach.

Budowa stoku narciarskiego - frezowanie gruntu podczas budowy stoków narciarskich, uprawa broną aktywną, siew rzutowy.

Budowa stoku narciarskiego