Agrotechnika na budowie pola golfowego


Budowa pola golfowego – agrotechniczne przygotowanie green, tee, fairway i rough.

 

Przygotowanie powierzchni pola golfowego do siewu obejmuje ostateczne wkomponowanie konturów pola w sąsiadujący teren i preparację warstwy wegetacyjnej trawy (powierzchniową uprawę i nawiezienie gleby). W ramach prac przedsiewnych zasiewem każdego elementu dołka golfowego: fairways, semogorugh, rough, należy wykonać się wszystkie niezbędne zabiegi wykończeniowe i wstępne nawożenie. Specyfikacja USGA ściśle określa skład i frakcję warstwy wegetacyjnej putting green i tee. Warstwa wegetacyjna trawy na fairway i rough to zwykle odpowiednio przygotowywana gleba rodzima. Mieszanki nasion sporządzane są indywidualnie – wedle specyfikacji architekta pola – z ewentualną weryfikacją zgodną z miejscowymi warunkami glebowymi. 

Budowa pola golfowego - wkomponowanie green, przygotowanie warstwy wegetacyjnej green approaches na polu golfowym.

Agrotechniczne prace na green approaches przy budowie pola golfowego – ostateczne wyprofilowanie, dowiezienie humusu i przygotowanie warstwy wegetacyjnej.

Siew greens i tee odbywa się ręcznie, fairways i rough obsiewa się mechanicznie. Miejsca szczególnie narażone na erozję – green collar, wzniesienia i czoła bunkrów, okolice studzienek drenarskich, miejsca wokół zraszaczy i części approach są darniowane lub zabezpieczane przed erozją za pomocą hydrosiewu.


Budowa pola golfowego, agrotechnika - siew mechaniczny fairway i rough na polu golfowym za pomocą siewnika rzutowego.

Siew rzutowy fairway i rough na polu golfowym


Budowa pola golfowego - darniowanie i hydrosiew to zabezpieczenia przeciw erozji na budowanych polach golfowych.

Zabezpieczenie darniowaniem bunkrów przed erozją


Budowa pola golfowego - wyprofilowanie i uprawa warstwy urodzajnej fairway, green approaches na polu golfowym.

Wyprofilowanie i uprawa dołków golfowych.


 

Pielęgnacja podczas budowy pola golfowego – do czasu otwarcia dla graczy

 

Częścią procesu budowy pól golfowych jest jego pielęgnacja i utrzymanie od momentu zasiania, w okresie kiełkowania i wzrostu trawy, aż do czasu pełnego zadarnienia i udostępnienia obiektu graczom. W zakres oferowanych usług wchodzi opracowanie i wdrożenie Programu Zachowania Jakości pola golfowego. Jest on tworzony indywidualnie dla każdego obiektu, na podstawie warunków glebowych, klimatycznych i zastosowanych mieszanek traw.

Budowa pola golfowego - nawożenie i pielęgnacja trawy, zapewnienie maszyn do koszenia, aeracji, wertykulacji, topdressing-u na polu golfowym.

Pielęgnacja pola golfowego – koszenie i wertykulacja obszaru putting green

 

AGROTECHNIKA

  • pielęgnacja pola do zakończenia wszystkich prac konstrukcyjnych (do otwarcia dla graczy) – w zakresie znajduje się nawożenie, koszenie, zabiegi pielęgnacyjne (aeracja, wertykulacja, topdressing), opryski środkami ochrony roślin;
  • konsultacje agronomiczne;
  • zapewnienie dostaw niezbędnych nawozów i środków ochrony roślin;

 

OBSŁUGA ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Posiadamy doświadczenia jako wieloletni dystrybutor i serwis na polskim rynku maszyn Ransomes Jacobsen. Mamy szerokie kontakty za oceanem, pozwalające na indywidualny import używanego sprzętu do pielęgnacji pól golfowych. Sprzęt do utrzymania terenów zielonych i kosiarki które proponujemy, spełniają przepisy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (oznakowanie CE).

  • pomoc w wyborze i dostarczeniu maszyn niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji pola golfowego;
  • szkolenie załogi w obsłudze sprzętu i pielęgnacji trawy;
  • konsultacje i opieka merytoryczna podczas eksploatacji obiektu golfowego;