Kształtowanie i budowa tee, green i bunkrów


Budowa pola golfowego – prace ziemne i kształtowanie powierzchni elementów pola (greens, tees, bunkrów).

 

Do podstawowych prac ziemnych przy budowie pola golfowego należy ukształtowanie powierzchni dołków, zgodnie z zamysłem architekta. Istotną sprawą każdego projektu, jest zbilansowanie ilości ziemi niezbędnej do wykonania zadanego ukształtowania. Materiał do formowania powierzchni pola golfowego najczęściej pozyskiwany jest dzięki wykopaniu ewentualnych zbiorników wodnych i przemieszczeniu tych mas ziemnych na elementy dołków. Kształtowanie pola  golfowego ma trzy fazy:

  • wykopy i przemieszczenie mas ziemi,
  • zgrubne nadanie formy dołkom (rough shaping),
  • finalne ukształtowanie powierzchni elementów (final shaping): fairways, greens, tees i bunkrów.

Budowa pola golfowego - prace ziemne przy kształtowaniu jeziora (zbiornika retenyjnego wody) do nawadniania.

Prace ziemne – kształtowanie jeziora.


Budowa pola golfowego - wstępne kształtowanie greens i bunkrów na polu golfowym.

Prace ziemne – wstępne kształtowanie kompleksu green z bunkrami.

Prace związane z ostatecznym kształtem powierzchni elemenów gry, rozpoczynają się w momencie zgrubnego nadania im formy. Kolejność budowy elementów nie ma większego znaczenia i zależy postępów prac instalacyjnych przy drenażu i systemie nawadniania ciśnieniowego. Sekwencja i harmonogram zależą od przyjętej organizacji robót. Końcowe (właściwe) ukształtowaniem powierzchni, ma na celu wkomponowanie tees i fairways w przyległy teren, a także koordynację kształtu greens z approaches i bunkrami piaskowymi. Po zakończeniu ostatecznego kształtowania, w obrębie dołków instaluje się urządzenia drenarskie, następnie przygotowuje i rozkłada mieszankę warstwy wegetacyjnej, a na końcu doprowadza instalację nawadniającą (zraszającą) do każdego nawadnianego elementu gry. 

 

Budowa TEE

 

Budowa pola golfowego - budowa kompleksu tee, odpowiednio pochylonych odwrotnie do kierunku green.

Każde tee musi być wykonane z odpowiednim pochyleniem do kierunku gry.

Budowa pól golfowych - tee konstruuje się podobnie do green, lecz z płytszą warstwą wegetacyjną.

Gotowe do siewu tee. Pas darni zabezpiecza tee przed erozją wodną.

Budowa pola golfowego - wielkość tee narzuc architekt pola golfowego. Minimalna średnica to 5m.

Wielkość tee zależy od architekta pola. Nie powinny być mniejsze niż 5m średnicy.

Budowa PUTTING GREEN

 

Budowa pola golfowego - ukształtowane dno putting green z liniami drenarskimi.

Wykorytowany, ukształtowany putting green z liniami drenarskimi.

Budowa pola golfowego - wokół putting green instalowany jest system nawadniający.

Instalacja systemu nawadniającego wokół putting green.

Budowa pola golfowego - gotowy do siewu green zabezpieczony darniowaniem przed erozją.

Gotowy do siewu green z darniowanym collar i bunkrami.

Budowa BUNKRÓW

 

Budowa pola golfowego - green kształtuje się razem z bunkrami. Na zdjęciu surowe bunkry nie zabezpieczone przed erozją.

Kształtowanie bunkrów przy kompleksie green na budowie pola golfowego. Bunkry należy zabezpieczyć przed erozją.

Budowa pola golfowego - łagodne płytkie bunkry angielskiego architekta pól golfowych.

Rodzaje bunkrów golfowych – łagodny (architekt angielski).

Budowa pola golfowego - stromo nachylone bunkry angielskiego architekta pól golfowych.

Rodzaje bunkrów golfowych – stromy (architekt angielski).

Budowa pola golfowego - obszerne i płytkie bunkry o stomych czołach amerykańskiego architekta pól golfowych.

Rodzaje bunkrów golfowych – obszerny (architekt amerykański).