Kontrola erozji wodnej


Kontrola Erozji 

 

Przy zagospodarowaniu terenów zieleni, podstawowym problemem jest erozja gleby. Budowa pola golfowego i budowa stoku narciarskiego jest nierozerwalnie związana z usunięciem warstwy darni na obszarze od kilku do kilkudziesięciu hektarów. Oferta Golf Construction to także kontrola erozji w zakresie sporządzenia instrukcji , dostarczenia know-how i technologii zapobiegania / ograniczania erozji, a także naprawiania jej skutków. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, oparte na sprawdzonych technologiach w zapobiegania (kontroli) erozji i zadarniania gleb, szczególnie narażonych na erozję wietrzną i wodną.

W dobie obecnej cywilizacji, erozja gleby jest jednym z największych problemów środowiska naturalnego. Erozja oznacza utratę na skutek działania sił natury, części podglebia albo warstwy próchniczej gruntu. Dwie trzecie (w skali świata) zjawisk erozyjnych to erozja wodna, pozostała część to erozja wietrzna.

Nie jesteśmy w stanie kontrolować erozji we wszystkich rodzajach występujących zjawisk. Poniżej skupimy się na erozji której jesteśmy w stanie w większej części zapobiec.  Jest to erozja wodna wywołana przez wody deszczowe. Erozję taką (ablację deszczową) powodują krople deszczu w momencie wejścia w bezpośredni kontakt z glebą. Na wszelkiego rodzaju zboczach które nie są pokryte darnią – a więc wszystkich skarpach i nasypach obiektów liniowych podczas budowy – wody opadowe drążą ziemię, tworząc naturalne kanały spływu i wymywając spławialne frakcje gruntu. 

Erozja wodna - wymywanie gleb na budowie drogi, podczas robót ziemnych. Potrzebna jest kontrola erozji.

Wymywanie gruntu podczas robót ziemnych.

Erozja wodna gleby - zerodowana gleba w wodach powierzchniowych. Nie zapewniona kontrola erozji.

Skutek erozji wodnej na budowie – wymywanie gleby do wód powierzchniowych.

 

Konsekwencje niezapobiegania erozji wodnej

Zgodnie z wykładnią art. 182 kk, kto dopuszczając do spływu zerodowanej gleby powoduje zniszczenie w świecie roślinnym / zwierzęcym, podlega odpowiedzialności karnej. Praktyka wskazuje, że to nie jest martwy przepis. Niekontrolowana erozja w trakcie wykonywania prac  ziemnych, może być przyczyną odpowiedzialności karnej wykonawcy robót.

 

Podobnie dzieje się na skutek wiosennych roztopów kiedy ogromna ilości wody działa na odsłoniętą powierzchnię gleby. Przepływ i ilość gleby wymywanej z wodą, zależna jest od nachylenia i zawartość w ziemi frakcji spławianych. Taka sama sytuacja ma miejsce na terenach rolniczych, czy na budowanych stokach narciarskich, czy polach golfowych. W czasie budowy kontrola erozji polega na zapobieżeniu wymywania gruntu do czasu wykształcenia się stałego pokrycia trawą (darnią)

Powierzchniowa erozja wodna gleby (ablacja deszczowa) przy budowie pola golfowego. Bezskuteczna kontrola erozji.

Erozja wodna (deszczowa) gleby na budowie pola golfowego.

Generalnie erozja gleby oddziałuje na każdy możliwy obszar. Skarpy drogowe, wszelkie zbocza, stoki, brzegi cieków i zbiorników wodnych, itp., aż do zdegradowanych przez człowieka obszarów ziemi jak kopalnie odkrywkowe, hałdy górnicze, czy wspomniane tereny prac ziemnych.

 

Skuteczne działania przeciwerozyjne 

Doświadczenia wskazują, że najlepszym zabezpieczeniem przed erozją wietrzną i wodną jest wprowadzenie trwałego pokrycia trawą oraz pojedynczych drzew, czyli stworzenie jednolitego zadarnienia. Kontrola erozji odbywa się przez wzmocnienie wierzchniej warstwy gruntu i zapobieżenie drążeniu kanałów erozyjnych przez wodę. Jest to bardzo trudne w wypadku wykonywania np. robót ziemnych, ponieważ warstwa podglebia (najczęściej stanowiąca zubożoną warstwą wierzchnią rodzimej gleby), zwykle ma dużą zawartość części spławianych, co powoduję, że każda forma zmiany ukształtowania terenu, wywołuje zjawiska erozyjne. 

Stała darń (zadarnienie) to najskuteczniejsza kontrola erozji.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia przed erozją jest stała darń.

 

Golf Construction posiada wieloletnie doświadczenia w zapobieganiu i naprawianiu skutków erozji gruntów i proponuje kompleksowe rozwiązania oparte na sprawdzonych technologiach. W zakres ofery wchodzi kontrola erozji gleby podczas robót ziemnych, technologia tymczasowej stabilizacji warstwy wierzchniej gleby, kontrola erozji deszczowej, wzmacniania powierzchni, zadarnianie trudnych gruntów: nasypów, skarp, zapobieganie erozji zagospodarowywanych terenów zielonych.