Budowa greenu golfowego, konstrukcja i zasiew


Budowa greenu golfowego – sposób i fazy konstrukcji

 

Przestawiamy poglądowy przykład sekwencji robót przy budowie każdego putting green na polu golfowym. Opisane poniżej fazy konstrukcji każdego green, zostały zilustrowane w formie ujęć fotograficznych .

 

  • Green jest kształtowany razem z przyległym terenem i musi się wpisywać w otaczające kontury. Nie może być sztucznie wyglądającym tworem, lecz stanowić całość z dołkiem golfowym. Po zakończeniu kształtowania, green korytuje się na głębokość zaprojektowanych warstw: drenarskiej (żwir) i wegetacyjnej (mieszanka oparta na piasku). Na dnie wykorytowanym, zagęszczonym dnie, instaluje się linię drenarską w obsypce żwirowej.

 

  • Kontur koryta jest identyczny z konturem powierzchni putting green. Na dno green nasypuje się warstwę żwiru, a następnie warstwę piasku (wg, USGA zawierającą czynnik organiczny, np. torf). Warstwy żwiru i piasku muszą być homogeniczne i mieć identyczną, równą głębokość na całej powierzchni putting.


Budowa greenu golfowego: 1. Kształtowanie i korytowanie putting green, zagęszczenie podłoża i drenaż (obsypka żwirowa).

Budowa greenu – korytowanie i zagęszczenie putting green, drenaż (obsypka żwirowa).


Budowa greenu golfowego: 2. Żwirowa warstwa drenarska i piaskowa warstwa wegetacyjna (mieszanka z torfem, USGA Spec.)

Budowa greenu – rozkładanie żwirowej warstwy drenarskiej i mieszanki warstwy wegetacyjnej.


 

  • Przed siewem green musi zostać wyposażony w instalację nawadniającą. Zraszacze przeznaczone na green wyposażone są w tylną dyszę do  zraszania obszaru wokół green. Wszystkie pochyłości skarp i  nasypów wokół putting green (i bunkrów) należy zabezpieczyć przed erozją darniowaniem, lub hydrosiewem

 

  • Putting green obsiewa się ręcznie siewnikiem rzutowym. Wszystkie obszary wokół green uprawia się przedsiewnie a później sieje mechanicznie siewnikiem rzutowym. Zwykle te dwie czynności można połączyć za pomocą agregatu uprawowego zespolonego z odpowiednim siewnikiem do trawy i walcem.

Budowa greenu golfowego: 3. Finalne kształtowanie i uprawa warstwy wegetacyjnej na green approaches, darniowanie pochyłości zapobiegające erozji wodnej.

Budowa greenu – uprawa i darniowanie skarp green approach chroniące przed erozją.


Budowa greenu golfowego: 4. Ręczny siew trawy na putting green, uprawa i siew rzutowy trawy na okolicach green (semirough i rough).

Budowa greenu – Siew ręczny putting green i mechaniczny siew rzutowy rough.


 


 

 

Budowa greenu golfowego: 5. Obsiany, gotowy putting green wraz z green approaches w fazie wzrostu traw (wykształcanie się darni).

Gotowy putting green wraz z green approaches w fazie wzrostu trawy.