Budowa stoku narciarskiego


Budowa stoków narciarskich.

 

Budowa przeciętnego pola golfowego jest zakładaniem zieleni przeważnie na płaskim, czasem pofałdowanym terenie – generalnie znajdującym na płaszczyźnie poziomej. Natomiast budowa stoku narciarskiego to potrzeba osiągnięcia nawierzchni trawiastej na stoku o nachyleniu czasem 30% i większym, zwykle w trudnych warunkach gruntowych i dużo surowszym klimacie, niż buduje się pola golfowe. Nowobudowane wyciągi narciarskie wymagają w większości tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących tras zjazdowych na terenach leśnych, więc kolejnym wyzwaniem jest wycinka drzew i rekultywacja gruntu pełnego podszytu, korzeni drzew i kamieni lub skał.

Budowa stoku narciarskiego - wycinka, karczowanie drzew na trasie zjazdowej, karczowanie podszytu, prace ziemne.

Wycinka, karczowanie

Budowa stoku narciarskiego - usunięte karpy na wyrębie, frezowanie gruntu i kamieni kruszarką (gruntofrez), niwelacja terenu.

Usuwanie karp, frezowanie gruntu


Budowa stoku narciarskiego - uprawa aktywnymi maszynami, nawożenie przedsiewne, hydrosiew (mata antyerozyjna).

Hydrosiew – zabezpieczenie przed erozją

Budowa stoku narciarskiego - trasa zjazdowa po rekultywacji gruntu. Darń na stoku narciarskim jako zabezpieczenie antyerozyjne.

Ukończona budowa stoku narciarskiego, efekt rekultywacji gruntu na gotowej trasie zjazdowej

 

Rekultywacja gruntu pod zagospodarowanie zielone

Budując stok narciarski nie ma możliwości skorzystania z nawiezienia humusu. W dodatku grunt górski jest pełen kamieni i skał drzew. Do frezowania skał przy budowie stoków narciarskich używamy austriackiej technologii  kruszenia skał i kamieni kruszarką. Możemy stabilizować i uprawiać dowolne skaliste grunty do głębokości 35cm.


Budowa stoku narciarskiego - zabiegi przedsiewne: finalne frezowanie gruntu, wstępna uprawa agregatem i wałowanie stoku.

Frezowanie gruntu, wstępna uprawa trasy narciarskiej


Budowa stoku narciarskiego - ostateczna niwelacja, uprawa broną wirnikową i wgłębne nawożenie przedsiewne. Stok przygotowany do hydrosiewu antyerozyjnego

Uprawa przedsiewna, nawożenie wgłębne stoku narciarskiego


 

Zajmujemy się wszystkimi aspektami budowy stoków narciarskich i wyciągów narciarskich.

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej rekultywacja terenów zielonych w ciężkich warunkach górskich.

  • projektujemy stoki narciarskie,
  • prowadzimy wycinkę lasów: wycinamy i zrywamy drzewa; karczujemy drzewa i krzewy, usuwamy karpy na wyrębach, zrąbkujemy gałęzie i konary,
  • rekultywujemy teren: mielimy kamienie, frezujemy i stabilizujemy grunt, zabezpieczamy przed erozją, przygotowujemy i uprawiamy warstwę urodzajną pod darń i wysiewamy trawę pneumatycznie lub hydrosiewem,
  • kosimy stoki o dużym nachyleniu.

Budowa stoku narciarskiego - rekultywacja pozostałości po wyrębie: zrębkowanie rębakami gałęzi i krzewów, usuwanie karp.

Zrębkowanie

Budowa stoku narciarskiego, do frezowania gruntu, kamieni i skał służy kruszarka (gruntofrez) o głębokości pracy 35 cm.

Kruszarka


Budowa stoku narciarskiego - po frezowaniu, przygotowuje się przedsiewnie stok uprawą aktywną broną wirnikową.

Uprawa


Budowa stoku narciarskiego, wgłębne nawożenie przedsiewne przed hydrosiewem na stokach. Na trasach wystarczy siew wgłębny.

Nawożenie wgłębne


Budowa stoku narciarskiego - hydrosiew z natryskową matą przeciwerozyjną jako zabezpieczenie przed erozją nachylonych stoków.

Hydrosiew