Budowa pola golfowego, planowanie inwestycji


Budowa pola golfowego – planowanie i przygotowanie inwestycji.

 

Kadra Golf Construction, personalnie posiadająca doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji m.in. sześciu ukończonych i działających pól golfowych w Polsce, oferuje konsultacje w zakresie warunków, które muszą spełnić pola golfowe w naszym kraju, oraz pomoc przyszłym inwestorom w formalno-prawnym przygotowaniu inwestycji. Poza wykorzystaniem możliwości, jakie daje polski system prawno-podatkowy, doradztwo opiera się na doświadczeniach i precedensach stworzonych podczas realizacji inwestycji golfowych oraz kontaktach z instytucjami badającymi rynek golfowy w Europie i na świecie (np. Golf Research Group).

 

Budowa pola golfowego – narzędzia dla inwestora:

 

Kwestie biznesowe inwestycji w pole golfowe:

   • biznesplan inwestycji i studium opłacalności pola golfowego;
   • analiza finansowa z rachunkiem zysków i strat, przepływami pieniężnymi oraz bilansem;
   • analiza strategiczna przedsięwzięcia budowy pola golfowego według metodologii SWOT, opracowania strategii dostosowującej organizację pola do rynku golfowego.

 

Projekty pola golfowego i koncepcje zagospodarowania golfowego:

   • koncepcje i plany zagospodarowania dla inwestycji golfowych;
   • projekty pola golfowego – zagospodarowanie golfowe, ukształtowanie powierzchni;
   • projekty branżowe pola golfowego: melioracje, instalacje;
   • projekty wykonawcze elementów pola golfowego.

 

Kwestie formalno-prawne budowy pola golfowego:

   • przygotowanie wszystkich zagadnień formalno-prawnych budowy obiektu pola golfowego i ukierunkowanie inwestycji pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi;
   • przygotowanie dla inwestora dokumentów pozwalających uzyskać niezbędne do budowy pola golfowego: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia na pole golfowe i wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę (lub wykazanie braku takiego wymagania), pozwolenie wodno prawne, opinie środowiskowe, inne zezwolenia / decyzje wymagane w danej, szczególnej sytuacji inwestycyjnej;
   • optymalizacja ponoszenie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy pola golfowego;
   • optymalizacja struktury podatkowej i sposobu prowadzenia działalności pola golfowego – włącznie z rozwiązaniami dotyczącymi podatku dochodowego od wpłat członkowskich i działalności sportowej, oraz podatkami lokalnymi.